Apakah pandangan anda berhubung program Fat to Fit @ Putrajaya. Berikan jumlah bintang anda.
Sangat Puas HatiPuas HatiKurang Puas HatiTidak Puas Hati
Perlaksanaan Program Fat to Fit Secara Keseluruhan
Lokasi & Tempat Latihan
Audio & Visual Tempat Latihan
Coaching Semasa Latihan
Coaching Selepas Latihan
Harga
YaTidak
Mengesyorkan program kami kepada orang lain
Sertai semula